Bydlení v Sámovce

Bydlení v SÁMOVCE je určeno pro mladé lidi ve věku 18–26 let, kteří vyrůstali v podmínkách dětského domova, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v pěstounské péči nebo v dysfunkčních rodinách. Těm, kteří chtějí aktivně řešit svou životní situaci a přijmout vyšší míru odpovědnosti, umožňuje program jak dostupné bydlení, tak i podporu při vlastním rozhodování o dalších životních krocích. V průběhu pobytu v SÁMOVCE mají mladí lidé příležitost stát se soběstačnými a obstát v samostatném životě – v tomto procesu je bezpečně provázíme.

Bydlení v SÁMOVCE aktuálně nabízí pro vybrané klienty, kteří prošli sociálním služnou BPC, Podpůrné + Startovací byty + Satelity.

Najdete nás na facebooku

Provoz kanceláře:

pondělí a pátek
15,00 – 18,00 hod.
bydleni@samovka.cz
271 745 099

Kde nás najdete:

Sámova 6, Praha 10 – Vršovice
tramvajové spoje č. 6, 7, 24
zastávka Nádraží Vršovice

Podpůrné bydlení

Podpůrné bydlení je k dispozici klientům služby Byty na půl cesty, kteří dobře zvládali pobyt v této službě, mají zajištěný stabilní příjem a jejich míra samostatnosti i přes dosažení maxima potřebuje dlouhodobě podporu. Od uchazečů o podpůrné bydlení se očekává schopnost docházet minimálně na snížený úvazek do zaměstnání, schopnost zacházet s penězi a základní dovednosti pro vedení domácnosti.

Podpůrné bydlení je poskytováno v jednolůžkových bytech 1+1, uživatelé hradí nájem, vedou si svou domácnost a nadále se s nimi schází bývalý klíčový pracovník, který je provázel ve službě Byty na půl cesty.

Startovací byty

O Startovací byty se mohou ucházet klienti služby BPC, kteří mají za sebou minimálně 9měsíční pobyt ve službě (bez zásadních porušení pravidel), jsou finančně stabilní (dokáží bezproblémově hospodařit s penězi), dobře se starají o byt a jsou zodpovědní. Od uchazečů o Startovací byty se očekává také vyšší míra samostatnosti a ochota k další spolupráci.

Předpokladem pro přidělení Startovacího bytu je potřeba klienta určité míry podpory při dalším osamostatňování se (např. další studium), kterou podnájemníkovi Startovacího bytu poskytuje bývalý klíčový pracovník ze služby BPC.

Startovací byty nabízí podnájemníkům zařízené byty o velkosti 1+kk, případně garsonky se zvýhodněným nájemným oproti tržnímu nájmu. Doba podnájmu není určena, závisí na individuální situaci klienta a jeho ochotě ke spolupráci.

Byty typu SATELIT

Byty typu SATELIT jsou třetím stupněm bydlení, které SÁMOVKA nabízí. Podnájemník tohoto typu bydlení má za sebou bezproblémový pobyt ve službě BPC, v průběhu kterého nebyl ve vážné kolizi s pravidly bydlení, prokazuje dostatečnou míru samostatnosti a plnil řádně podmínky spolupráce. I u zájemců o byty Satelity se předpokládá další potřeba podpory – v nejčastějším případě jsou Satelity přidělovány VŠ studentům.

Byty – garsonky – jsou rozmístěny na území hl. města Prahy, umožňují uzavření nájemní smlouvy až na dobu 3 let a i zde má podnájemník i nadále podporu od svého bývalého klíčového pracovníka.

Podnájemníci Satelitů mají možnost získat materiální pomoc v podobě části vybavení, na jehož výběru i pořizování se podílí.

 

Lidé v programu

DĚKUJEME

Veronice Matouškové *nejvěrnější zaměstnankyni

DĚKUJEME

Kristině Chudomelové

DĚKUJEME

Petru Krásovi

Naďa
Rudolf
Pavel
Jiří
Jan

Pracovníci noční služby
Bydlení v SÁMOVCE