Centrum SÁMOVKA vzniklo z iniciativy soukromých subjektů a je zařízením provozovaným nestátní neziskovou organizaci Vhled, z. s. Zakladatelé za spoluúčasti odborného partnera definovali hlavní směry jeho činnosti, zavázali se je dlouhodobě podporovat a plně financovat. Do současnosti působí zakladatelé ve vedení organizace a jejích orgánech.

Po celou dobu své existence těží zařízení rovněž z významné podpory Pražské správy nemovitostí spol. s r.o.

Historie

Koncept Centra SÁMOVKA byl vytvořen na základě dvouleté spolupráce zakladatelů se Střediskem náhradní rodinné péče, partnerem a odborným garantem projektu. Tvorba programové náplně vycházela z výstupů ročního monitoringu práv a potřeb mládeže žijící v ústavních zařízeních ČR a v pěstounské péči. Monitoring byl realizován na zakázku zakladatelů Střediskem náhradní rodinné péče.

Za účelem zajištění provozu zařízení bylo dne 3. 3. 2004 založeno občanské sdružení Vhled, které umožnilo naplňovat stanovené záměry činnosti a realizovat jeho konkrétní programy.

21. září 2004 se formálně otevřely dveře „Centra prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu“. Zakrátko se mu začalo říkat stručněji Centrum SÁMOVKA.

Dne 8. 9. 2004 bylo občanskému sdružení Vhled uděleno oprávnění k výkonu sociálně právní ochrany dětí podle zákona 359/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Od srpna 2009 je o.s. Vhled poskytovatelem sociálních služeb typu „Dům na půl cesty“.

V dubnu 2014 byl Vhled registrován jako zapsaný spolek. Tato změna znamenala i úpravu Stanov a činností organizace.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám dali svou důvěru a vstoupili s námi na společnou cestu. Byla to cesta spolupráce, usilovného hledání, vzájemného učení a sdílení – radosti i nezdarů. Právě ona byla smyslem naší práce a i když se často zdála až příliš náročná, možnost sdílet ji s našimi klienty a našimi partnery bylo cennou životní zkušeností a někdy i zcela výjimečnou odměnou.

 

VHLED, z.s. – Centrum SÁMOVKA
Sámova 6
101 00 Praha 10