Centrum Sámovka

Vážení,

sdělujeme, že k 30.6. 2020 Centrum SÁMOVKA ukončilo většinu dosavadních činností. Stalo se tak z rozhodnutí zakladatelů a po schválení předsednictvem spolku v únoru 2020.

Nadále bude v zařízení poskytováno jen startovací a podpůrné bydlení pro klienty, kteří prošli sociální službou, ať již v Centru SÁMOVKA nebo v jiném domě na půl cesty.

Centrum SÁMOVKA bude v budoucnosti hledat nové podněty pro podporu potřebných a smysluplných záměrů.

Přátelé Sámovky

Vedení organizace a pracovníci jednotlivých týmů děkují všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší práci.

Za finanční a materiální pomoc děkujeme

Za podporu a pomoc dále děkujeme

Ing. Václavu Skalovi

manželům Belkovým

manželům Neprašovým

manželům Nieblerovým

PhDr. Věduně Bubleové

Renatě Janíčkové

Mgr. Aleně Vávrové

Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka

Markovi Padevětovi

Ivaně Procházkové a dalším pracovníkům PSN, spol.

Sašovi Vejnovičovi

Danovi Dudarcovi

Janovi Kalábovi

Jakubovi Neprašovi

Michalovi Cimalovi

Matějovi Hájkovi

Terezii Honsové

Blance Čermákové

Ondrovi Havlíkovi

Jaro Cossigovi

Hugovi Tichému

Jeňovi Duždovi

Mgr. Tomáši Vlčkovi