Po ukončení činností Centra SÁMOVKA postoupili jsem zachovalé vybavení následujícím organizacím:

Dům na půl cesty Benešov CERPOS, Domov na půl cesty Maják, Sananim – terapeutické komunity Karlov a Němčice, Projekt Šance -Děti ulice, Dětské centrum PAPRSEK, NADĚJE – azylový dům Rybalkova. Přebytky výtvarného materiálu, knihy a další pomůcky obdržely mateřské školy v Libni a Holešovicích.