Vážení a milí,
sdělujeme, že k 30.6. 2020 Centrum SÁMOVKA ukončilo většinu stávajících činností. Stalo se tak z rozhodnutí zakladatelů a po schválení předsednictvem spolku počátkem roku 2020.
Nadále bude v zařízení poskytováno jen startovací a podpůrné bydlení pro klienty, kteří prošli sociální službou, ať již v Centru SÁMOVKA nebo v jiném DPC. Tuto formu finančně zvýhodněného bydlení aktuálně využívá 8 klientů v 8 samostatných bytech.
Zařízení ZDVOP a zařízení ústavní péče, která využívala nabídku individuální terapie v Malém Karlíně, dostala nabídku na její pokračování a finanční krytí tak, aby byla zachována návaznost terapeutické péče.
Centrum SÁMOVKA bude v budoucnosti hledat nové podněty pro podporu potřebných a smysluplných záměrů.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám dali svou důvěru a vyšli s námi na společnou cestu. Byla to cesta spolupráce, usilovného hledání, vzájemného učení a sdílení – radosti a nezdarů. Právě ona byla smyslem naší práce, a i když se často zdála až příliš náročná, možnost sdílet ji s našimi klienty a našimi partnery stala se cennou životní zkušeností a někdy i zcela výjimečnou odměnou.

  • Děkujeme za dlouholetou důvěru všem našim podporovatelům a přátelům.
  • Děkujeme všem pracovníkům Centra SÁMOVKA, kteří od r. 2004 do těchto dní pro organizaci pracovali.

Předsednictvo a zakladatelé spolku